Bastu

Hyra bastu

Vi har en vedeldad bastu på campingen för uthyrning.
Bastun kan du hyra för 50:- och utnyttjar då bastun i tre timmar.

Betala kan du göra med swish, nr 1230471631, plusgiro 471101-6 eller betala kontant till campingvärd.

Prata med Campingansvarig för bokning.

Ansvarig når du på telefon: 070-369 74 23 (Endast under säsongen 1 juni till 15 september)
Övrig tid kontakta Stefan Holmstedt, 070-2540249.

Förhållningsregler vid bokning av bastu

Vill du hyra bastun på campingen?

Förhållningssätt vid bokning:

Nyckel och bokningslista finns hos veckoansvarig för campingen. Nyckeln hämtas och lämnas hos veckoansvarig eller att veckoansvarig låser upp och låser bastun efter överenskommelse.

Kostnad för att hyra bastun: 50 kronor per 3 timmar.

  • Man får inte boka samma tid i flera veckor framåt. Det är okay att boka tider framåt i tiden men för att inte låsa upp bastun samma tid/person och kväll måste man variera sig lite.
  • Bokning kan bara ske med den som är veckoansvarig för campingen. Bokar man med någon annan tar vi inte ansvar för att det kommer till veckoansvarigs kännedom.

Om bastun är bokad när jag vill ha den?

Om man kan komma överens med den som redan bokat att byta tid med varandra är det okay.

Man kanske kan samsas om en timmes överlapp också. Flexibilitet gynnar alla.
Detta kan göras genom personlig kontakt med den som bokat.
Annars välj en annan tid och acceptera att någon hann före dig.

Tider som kan bokas

10-13, 13-16, 16-19, 19-22.
För bokning andra tider kontakta campingvärd för överenskommelse.