Bastu

På Skarpuddsbadet finns en vedeldad bastu, tillgänglig för uthyrning.
Hyran för tre timmar är för 70:-.

Du kan betala med swish, till nr 1230471631 (märk betalningen bastu), plusgiro 471101-6 eller kontant till veckans campingvärd, under badsäsongen.

För att nå campingansvarig för bokning, ringer du på: 070-369 74 23 (Endast under säsongen 1 juni till 15 september.) Övrig tid kontakta Camilla Holmstedt, 070-366 87 66.

Förhållningsregler vid bokning av bastu

Nyckel och bokningslista finns hos veckoansvarig för campingen. Nyckeln hämtas och lämnas hos veckoansvarig, alternativt att veckoansvarig låser upp och låser bastun efter dig, enligt överenskommelse.

  • Man får inte boka samma tid i flera veckor framåt. Det är okej att boka tider framåt i tiden men för att inte låsa upp bastun samma tid/person och kväll måste man variera sig lite.
  • Bokning kan bara ske med den som är veckoansvarig för campingen. Bokar man med någon annan tar vi inte ansvar för att det kommer till dennes kännedom.

Om bastun är bokad när jag vill ha den?

Om man kan komma överens med den som redan bokat att byta tid med varandra är det okej.

Man kanske kan samsas om en timmes överlapp också. Flexibilitet gynnar alla.
Detta kan göras genom personlig kontakt med den som bokat.

Tider som kan bokas

10-13, 13-16, 16-19, 19-22.
För bokning andra tider kontakta campingvärd för överenskommelse.