Styrelse

Bygdegårdsföreningens styrelse har följande utseende:

Ordförande Thomas Löfqvist 070-646 68 15
Vice ordförande Elisabeth Jonsson
Kassör Stefan Holmstedt
Sekreterare Margaretha Stödeman
Ledamot Elisabeth Jonsson
Ledamot Margit Holmstedt
Suppleant Moa Kerfstedt
Suppleant Torbjörn Forsman