Styrelse

Bygdegårdsföreningens styrelse har följande utseende:

Ordförande Thomas Löfqvist 070-646 68 15
Vice ordförande Karin Rastberg Persson
Kassör Stefan Holmstedt
Sekreterare Märta-Li Melander
Ledamot Frida Östlund
Ledamot Johanna Tjernberg
Suppleant Elisabeth Jonsson
Suppleant Torbjörn Forsman