Protokoll vägföreningen 2018, 2019 och 2020

Protokoll 2018

Bokslut
Kallelse och dagordning
Närvarolista
Protokoll årsmöte
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse

Protokoll 2019

Kallelse vägförening

Verksamhetsberättelse 2019

Protokoll Storhullsjövägens samfällighetsförening 190630

Inkomst- och Utgiftsstat 2019

Stadgar för Hullsjövägens Samfällighetsförening 20110816

Revisionsberättelse 2019

Resultat- och Balansrapport 2019

Protokoll 2020

Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse 2020
Protokoll årsmöte
Resultat-och Balansrapport
Revisionsberättelse