Styrelse

Fiskeföreningens styrelse har följande utseende:

Ordförande Jan johansson 070-312 32 28
Vice ordförande Kjell Strandlund 070-214 09 56
Kassör Yvonne Thorsson 070-249 00 18
Sekreterare Thomas Löfqvist 070-646 68 15
Ledamot Kjell Strandlund 070-214 09 56
Ledamot Urban Sjölander 070-101 11 00
Suppleant Thor Göransson 070-307 62 61
Suppleant Ambjörn Sjödin 070-593 53 85