Styrelse HFVOF

Fiskeföreningens styrelse har följande utseende:

Ordförande Thomas Löfqvist 070-646 68 15
Vice ordförande Ambjörn Sjödin 070-593 53 85
Kassör Maria Saastamoinen 070-645 68 05
Sekreterare Urban Sjölander 070-101 11 00
Ledamot Thor Göransson 070-307 62 61
Suppleant Jesper Johansson 070-378 60 98