Styrelse

Storhullsjövägens samfällighetsförening 2021 – 2022

OrdförandeRut Eriksson072-5599977
SekreterareStefan Holmstedt 
KassörNils-Olof Backlund 
Ledamot Vägfogde Thor Göransson, Alf Hallén, SCA  
Suppleant Jan Westerberg, Jesper Johansson