QR koder till Hullsjöns bygdegårdesförening

Här hittar ni några QR koder som ni kan använda för att enkelt betala till hullsjöns bygdegårdsföreningen. Observera att det är olika Swish-nummer för Bygdegårdsföreningen respektive Fiskevårdsföreningen.

Tänk också på att märka betalningen med vad det gäller. Nedan har ni några färdiga QR koder men det går att justera meddelandet om det tex gäller betalning av campingplats eller fika på skoter fiket osv.

Stötta gärna föreningen med ett valfritt belopp.
Betala medlemsavgiften för en person, 100 kronor.
Betala medlemsavgift för familj, 300 kronor.