Protokoll bygdegårdsföreningen

Dokument 2018

Stadgar bygdgegårdsföreningen

Protokoll
Konstituerande möte 18-03-25
Balansrapport
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse

Dokument 2019

BGF Balansrapport 2018

BGF Inkommen motion 2018

BGF Konstituerande möte 2018

BGF Närvarolista 2018

BGF Protokoll Årsmöte 2018

BGF Resultatrapport 2018

BGF Revisionsberättelse 2018

BGF Verksamhetsberättelse 2018

Dokument 2020

Dokument 2021

Dokument 2022