Hullsjöns historia

Storhullsjön:

Grundades år 1620 av finnen Bengt Larsson ”Smed” vars släkt än idag bor på Storhullsjön.
På den tiden hette platsen Hullsjö Träsk och hörde till Stöde socken. Den användes endast av odalsbönderna i Stöde till fiske och till beten för deras kreatur. Men år 1621 fick Bengt kungligt torpebrev på att han var ägare till marken han svedjat. Till odalsböndernas förtret.

Lillhullsjön:

Grundades år 1621 av finnen Nils Nilsson. Också svedjefinne. Släkten finns inte mig veterligen kvar på byn idag.
Lillhullsjön hörde då till Sunnansjö socken till skillnad från idag då det hör till Holm.

Gemensamt:
För att göra en lång historia kort så hoppar vi över en bit, till början av 1900-talet . Då levde dom flesta
bybor på jordbruk och självhushåll. Mannen arbetade ofta i skogen på vintern. Kvinnan arbetade hårt på gården.
Skolan var då långt ifrån dagens skola för att fatta mig kort. Det fanns skola både i Stor- och Lillhullsjön på den tiden.
I dagens läge får barnen åka buss till Stöde.

År 1920 – 300år efter första åbon kom hit fick Hullsjön telefon.

Första riktiga vägen till Hullsjön (enligt vägverket) gjordes av AK-arbetare och var klar 1937.
Det fanns upptrampade småvägar innan den nya vägen kom, men det blev ju en viss skillnad.

1946 var ett stort år för Hullsjöborna. Det var året som elektriciteten installerades.

1950-70-talet flyttade återigen många finnar till byarna. Denna gång för att arbeta med skogen.
Averkning, flottning och hästkörning mm. mm. Ja, nu är året 1999 och det har gått ytterligare några år och det kommer nya förändringar och skall alltid göra det. Men tre vackra byar består-och det är Stor och Lillhullsjön samt Hissjön.

Byarnas berättelse:

Vi är tre vackra byar belägna efter väg 586 mellan Stöde och Holm. Höjden är hela 300.5 meter över havet, så de som vill ha snö på vintern brukar trivas här. Vi bjuder både boende och gästande på fina fiskevatten sommar som vinter – Ädelfisk är inplanterad förstås. Av namnet att döma fårstår ni säkert att två av byarna fått våra byamamn av de sjöar vi ligger vid. Även den tredje byn, Hissjön har fått namn efter sjön den ligger intill, men det namnet skiljer sig dock lite.
Vad som inte framgår är alla andra fiskevatten som också finns i trakterna. Så det går bra att variera om man skulle vilja det.
Fiskekort finns att köpa på byn och i Stöde. Badstranden som nyligen iordningställdes, har med sitt vackra läge blivit ett mycket populärt besöksmål. Framför allt för barnfamiljer på sommaren och även för fiskare som på hösten ställt upp sina husvagnar där. Det finns vattentoaletter och omklädningsrum. Elstolpar för besökande med husvagn blev fort en ”hit”. Det timrade vindskyddet med eldstad att grilla falukorven på är pricken över i:et.

På byns bygdegård finns PONTATALLEN – ett väldigt stort träd som började växa på 1500-talet innan byns begynnelse.
Då trädet till slut blåste ner togs det till vara och ligger nu under tak för att alla ska kunna beundra denna mäktiga tall.
På hösten 1998 stog även en av byborna timrad bagarstuga klar vid bygdegården viket vi är väldigt stolta över.
Där skall det bakas bröd och traditioner skall föras vidare. Även utomstående får hyra denna om de vill.

Bild av Pontatallen
pontatallen