På gång kring Hullsjön

Här berättar vi vad som händer i vår förening och i våra byar

Hullsjönytt, Planerade aktiviteter 2020

Alla aktiviteter 2020 är inställda. Vi uppdaterar aktiviteterna för 2020 när regler ändras för sammankomster med anledning av coronapandemin.

Hej alla vägägare i Storhullsjöns samfällighetsförening!

Lördag 3 oktober, kl. 10.00, är det samling vid KammarOlles vägen för stickning av väg.

Välkomna!