På gång kring Hullsjön

Här berättar vi vad som händer i vår förening och i våra byar

Hullsjönytt, Planerade aktiviteter 2020

Alla aktiviteter 2020 är inställda. Vi uppdaterar aktiviteterna för 2020 när regler ändras för sammankomster med anledning av coronapandemin.

Trevlig midsommar! hälsningar Hullsjöns Bygdegårdsförening

Välkommen till Storhullsjövägens samfällighetsförenings årsmöte, söndag 5 juli kl.15.oo

Plats: Bygdegården, Storhullsjön