På gång kring Hullsjön

Den 30 september är det dags för stickning av vägen samt röjning kring mötesplatserna för Vägföreningen.
Samling vid Storhullsjöån, Kammarolles vägen kl 10.00

//Storhullsjövägens samfällighetsförening