På gång kring Hullsjön

Här berättar vi vad som händer i vår förening och i våra byar

Årsmöte Hullsjöns bygdegårdsförening 15 mars kl. 15.oo. Hullsjönytt 2020 kommer att läggas ut efter att alla datum är uppdaterade.

Välkomna!

På årsmötet kommer vi behandla motion från Styrelsen angående att förändra stadgarna för föreningen. Se filerna nedan.

Årsmöte Hullsjöns FVOF 29 mars kl. 15.00, Bygdegården.

Välkomna!