Hullsjöns historia

Storhullsjön grundades år 1620 av finländaren Bengt Larsson ”Smed”, vars släkt än idag bor på Storhullsjön.
På den tiden hette platsen Hullsjö träsk och hörde till Stöde socken. Den användes endast av odalsbönderna i Stöde till fiske och till beten för deras kreatur. Men år 1621 fick Bengt kungligt torpebrev på att han var ägare till marken han svedjat – till odalsböndernas förtret.

Lillhullsjön grundades år 1621 av Nils Nilsson – också svedjefinne. Det är oklart ifall släkten finns kvar på byn idag. Lillhullsjön hörde på den tiden till Sunnansjö socken, till skillnad från idag, då det hör till Holm.

Gemensamt:
I början av 1900-talet levde de flesta bybor på jordbruk och självhushåll. Mannen arbetade ofta i skogen på vintern och kvinnan arbetade hårt hemma på gården. Skolan var långt ifrån vad dagens skola är, då det fanns skola både i Stor- och Lillhullsjön.
I dagens läge åker barnen buss till Stöde skola.

År 1920, 300 år efter att första åbon kom hit, fick Hullsjön sin första telefonlinje. Den första riktiga vägen till Hullsjön (enligt vägverket) gjordes av AK-arbetare och var klar 1937.
Innan den nya vägen kom fanns enbart fanns upptrampade småvägar, varav en del finns kvar än idag.

20201127_155859

1946 var ett stort år för Hullsjöborna, då det var året som elektriciteten installerades.

Under 1950- och 70-talet flyttade återigen många finländare till byarna, men denna gång för att arbeta i skogen, med avverkning, flottning och hästkörning mm.

På byns bygdegård finns PONTATALLEN – ett väldigt stort träd som började växa på 1500-talet, innan byns begynnelse.
Då denna mäktiga tall till slut blåste ner togs den till vara och ligger nu under tak för att alla ska kunna beundra den.

pontatallen

På södra sidan av Storhullsjön, lokalt även kallad sörsian, finns Brickan. Platsen är porträtterad av fotografen Rolf Näslund, som en del i Sundsvalls kommuns kulturmiljöinventering, och finns uppladdad på Sundsvalls museums digitala arkiv

Även Kvarnviken finns bevarad på bild av Rolf Näslund:

Ytterligare bilder på Storhullsjön med bybor, från Sundsvalls museums digitala arkiv:

I Sundsvalls Tidning förekommer nyheter från Storhullsjön både en och två gånger historiskt.

När skolan i Storhullsjön lades ned trodde de flesta i byn att nu skulle byn avfolkas. Men nu blir det åter liv i bygden. Skolan har nämligen övertagits av landstinget och skall nyttjas som vårdhem. Och på tisdagen hade personalen mött upp för första gången och fick ta lokaliteterna i betraktande på närmare håll. Det var vårdföreståndare Kerstin Högbom från landstinget som tog emot och introducerade den blivande personalen. Man hade ännu inte hunnit få några möbler, mer än sängarna, och så var gardinerna på plats. Antalet vårdplatser beräknas till 20-talet, men då har man också en av de närliggande lärarbostäderna att ta till.

På bilden utanför det nya vårdhemmet syns från vänster: Karl Jonsson, Hissjön, Birgit Svedberg, Stöde, Monika Smedberg, Hullsjön, Anna Sundström, Viskan och Anders Rapp, Torpshammar.”

ST 5 juni 1968

”Eldsjälarna Per och Hjördis Hellzén arbetar hårt med att förhöja livskvaliteten för invånarna i byn Stor-Hullsjön, två mil in i skogen från Stöde.

Sedan de flyttade till byn för 15 år sedan har det hänt mycket.

Bland annat finns numera en bygdegård och en välskött badplats i byn, och dessutom har tv-mottagningen blivit bättre.”

ST 20 juli 1995

Privata bilder från boende på Hullsjön:

Affären i Storhullsjön.
På bilden syns Storhullsjön 465, i släkten Jonssons ägo. Huset kom senare att ägas av Albert och Ketty Wiklund och övertogs av Kettys son Olav och fru Margaretha Stödeman 1998. Sedan 2019 är huset i Camilla Holmstedts ägo.
Ett dåtida jaktlag uppställda efter älgjakt, med dagens troféer. På bilden syns längst till vänster Ragnar Jonsson, Lillhullsjön, omkring 7 år gammal.